Było... nie minęło

Lidzbark Welski to jedno z trzech miast na Ziemi Lubawskiej do którego 19 stycznia wkroczyła Armia Czerwona. Polską odpowiedzią było zawiązanie się struktur ruchu oporu Armii Krajowej. Największym oddziałem partyzanckim na tym terenie był oddział Stanisława Balli ps. Sowa. O depozycie Sowy – starannie ukrytym partyzanckim składzie broni – do dziś krążą lokalne legendy.