Było... nie minęło

Ostatnio spod Walił wyjeżdżaliśmy z poczuciem klęski. Mamy dokładne źródła w postaci pamiętników Ignacego Aramowicza, są mapy i powstańcza mogiła, a jednak nie udało nam się znaleźć miejsca bitwy i powstańczego obozu. Wówczas jednak nie wszystkie prawdopodobne miejsca były całkowicie dostępne. Uzbrojeni w nowe raporty i źródła podejmujemy tę próbę raz jeszcze.