Było... nie minęło

To zaiste magiczna kraina – paciorki małych podkarpackich miasteczek naniesionych na prastare handlowe szlaki. Niemal w każdym z nich można spotkać lokalnych pasjonatów zawzięcie tropiących ślady przeszłości. Dukla to miasteczko z lokacją mniej więcej w połowie XIV wieku, założone w miejscu łączącym północ i południe Europy. Zarządzanie tym międzynarodowym szlakiem kolejni monarchowie polscy i węgierscy uważali za jeden z ważnych elementów polityki gospodarczej. My postaramy się dziś zbadać system istniejących tu podziemnych korytarzy i ustalić czy podania o istnieniu tunelu pomiędzy pierzeją rynkową a Ratuszem są prawdziwe. Zwiedzimy też ruiny dawnej izby celnej, czyli miejsca, które było podstawowym punktem odprawiania kupców z winem oraz pozostałości po drugiej dukielskiej synagodze pochodzącej z końca XVIII w. Pokażemy też zlokalizowaną tu figurę świętego Jana z Dukli i przypomnimy historię ukazania się Kozakom jego postaci w czasie oblężenia Lwowa w 1648 r., co przyczyniło się do ocalenia miasta.