Było... nie minęło

To zaiste magiczna kraina – paciorki małych podkarpackich miasteczek naniesionych na prastare handlowe szlaki. Niemal w każdym z nich można spotkać lokalnych pasjonatów zawzięcie tropiących ślady przeszłości. Dukla to miasteczko z lokacj