Było... nie minęło

12 listopada 1942 roku wydano rozporządzenie według którego powiat Zamojski stał się pierwszym niemieckim okręgiem wysiedleńczym. Mieszkańcy, którzy żyli tam od stuleci, mieli być wygnani. Wielu nie chciało się na to zgodzić.