Było... nie minęło

W odcinku: Prawie pół wieku temu stary żołnierz, ostatni dowodzący na polu wrześniowej bitwy 71 Pułkiem Piechoty z Zambrowa, kapitan Marian Liskowiak, napisał list do proboszcza parafii w Andrzejewie na Podlasiu prosząc o pomoc w poszukiwaniach ukrytego w nocy 13 września 1939 w okolicach wsi Łętownica sztandaru. Wtedy apele o jakąkolwiek informację na ten temat, słane z ambony nie przyniosły rezultatu. Ekipa „Było... nie minęło. Extra” po list kapitana sięgnęła ponownie i podjęła poszukiwania. To tylko jeden z wątków dużych badań pola ostatniej bitwy 18 Dywizji piechoty okrążonej na polach Andrzejewa. Dysponując dużą ilością sprzętu poszukiwawczego będziemy ustalać przebieg niemieckich stanowisk zamykających polskie zgrupowanie w okrążeniu. Metodą badań terenowych wyznaczymy osie polskiego natarcia. Bardzo liczymy na lokalną pamięć, która pozwoli nam, mimo upływu czasu zapisać całą serię niezwykłych opowieści, między innymi takich jak o ołtarzu w miejscowym kościele zamienionym po walce w stół operacyjny. O żołnierzu, który ciężko ranny na swoim własnym polu ale cudownie uratowany postawił w tym miejscu kapliczkę. Na planie ekipie towarzyszy malarz Piotr Karsznia przenoszący te opowieści na karton. Na końcu odcinka spotykamy się z mieszkańcami Łętownicy, by podsumować wyprawę.