Boso przez świat

Minga. Coś jak nasza samopomoc chłopska. Jeśli praca, którą trzeba wykonać, przekracza możliwości jednej rodziny - zwołuje się mingę. Dzięki takiemu systemowi można wygodnie funkcjonować. Dziś ty pomożesz mnie - jutro ja będę zobowiązany, by pomóc tobie. Część prac jest przeznaczona tylko dla mężczyzn. To m.in. sadzenie rośliny, która ze względu na swoje właściwości jest używana jako trutka na ryby.