Boso przez świat

Wizyta u Indian, których ojcowie zajmowali się preparowaniem głów. Czy rzeczywiście zwyczaje przodków nie są już dziś kultywowane?