Boso przez świat

Nietypowy odcinek cyklu "Boso przez świat" zrealizowany
w Areszcie Śledczym Montelupich w Krakowie. Autor programu
przygląda się życiu codziennemu osadzonych. Poznajemy sposoby
przystosowania się człowieka do życia w przymusowej izolacji.