Boso przez świat

Termin tabu pochodzi z języka polinezyjskiego. Powstał wśród mieszkańców wysp
Pacyfiku, którzy przez wieki żyli według kodeksu normującego wszystkie dziedziny ich
życia. Tabu, czyli bardziej nakaz tradycji niż zakaz, określało kto i z kim może wchodzić
w związki małżeńskie, na jakich terenach można w danym okresie polować lub łowić oraz
oraz terminy rytualnych obrzędów.