Boso przez świat

Wojciech Cejrowski nadal przebywa na wyspach archipelagu Vanuatu. Bada tradycje
i obyczaje, wierzenia i zasady, według, których toczy się życie społeczne tamtejszych
plemion. Odwiedza wioski, w których ludzie żyją według reguł sprzed setek lat, odrzucają
współczesne systemy wartości i nowocześniejsze metody gospodarowania. Pola nadal
uprawiają drewnianymi narzędziami, a wodę gotują w bambusowych rurach.