Boso przez świat

Wojciech Cejrowski odwiedza przedziwnych amazońskich chrześcijan – Israelitas. To ludzie, którzy po dziś dzień kultywują zasady nie tylko Nowego, ale także Starego Testamentu: składają ofiary całopalne, przestrzegają reguł dotyczących ży