Boso przez świat

Wojciech Cejrowski odwiedza przedziwnych amazońskich chrześcijan – Israelitas.
To ludzie, którzy po dziś dzień kultywują zasady nie tylko Nowego, ale także Starego
Testamentu: składają ofiary całopalne, przestrzegają reguł dotyczących żywienia, wyglądu
i zachowania. Zderzenie amazońskiego krajobrazu, indiańskiego pochodzenia i
chrześcijańskiej żarliwości w wydaniu starotestamentalnym przynosi niezwykle frapujące
efekty.