Boso przez świat

Wojciech Cejrowski trafia do tropikalnego lasu, omawia
zasady BHP, jakich należy przestrzegać w dżungli, wyjaśnia jak się
poruszać w dziczy, czego się wystrzegać, jak się ubierać, jak i gdzie
stawiać stopy. Pokazuje również niezwykle ciekawe okazy fauny i flory
występującej w dżungli.