Blok

Przewodnikiem widza jest sama literatura – wybrane utwory literackie, których bohaterem/tematem/tłem akcji jest blok.