Bliskie spotkania ze zwierzętami

Oceany zajmują ponad 70 procent powierzchni naszej planety. W morskich głębinach rozwinęło się życie. Do dziś stworzenia żyjące pod wodą zadziwiają naukowców i miłośników przyrody.