Bliskie spotkania ze zwierzętami

W porze deszczowej wiele terenów staje się sezonowymi zalewiskami. Rozległe mokradła przyciągają liczne gatunki ptaków. Tereny podmokłe to również naturalne środowisko dla wielu drapieżników. Jakie gatunki kryją mokradła?