Biblioteka człowieka myślącego

Poglądy Platona i Arystotelesa odcisnęły piętno nie tylko na całej późniejszej filozofii europejskiej, ale także na nauce w ogólności. Gdyby nie Platon, nie byłoby Arystotelesa; gdyby nie Arystoteles, nie rozwinęłaby się w tak szybkim t