Biblioteka człowieka myślącego

Herodot bywa nazywany Ojcem historii. Jedynym zachowanym jego dziełem jest 9-księgowa relacja z wojen perskich, opisująca również geografię i historię Hellady, Persji i Egiptu oraz okolicznych krain, zatytułowana „Historiae”. Choć