Biblioteka człowieka myślącego

Biblia jest jednym z głównych filarów kultury zachodniej. Większość chrześcijan uważa ją za świętą księgę. Pismo Święte stanowi nośnik idei i zasad moralnych, kształtującym wzory postaw życiowych. Jest również tematem niezliczony