Białoruski klimat

Spotykania z dwoma artystami, którzy swoją sztukę silnie łączą z ekologią. Masza udaje się na spacer po Mińsku z Igorem Korzunem, który przyjął na siebie rolę miejskiego leśniczego. Organizuje maratony po zielonych częściach Mińska, per