Białoruski klimat

Cyklu reportaży przedstawiający najciekawszych niezależnych artystów tworzących na Białorusi. Maria Czykwin pyta o tożsamość, korzenie, inspiracje przedstawicieli wszystkich dziedzin artystycznych. Spotyka się z artystami we wskazanych przez n