Białoruś pod niemiecką okupacją

Zarządzający okupowaną Białorusią gauleiter Wilhelm Kube, mimo porażek nie rezygnował ze swojej polityki. Zaczął szerzyć teorie o nordyckości Białorusinów. Na przekór głoszonej przez Heinricha Himmlera niższości rasowej Słowian, pr&oacu