Białoruś pod niemiecką okupacją

Ludność białoruska przyjęła Niemców jako tych, którzy przynieśli nadzieję na zmiany. Rolnicy spodziewali się likwidacji kołchozów. Niemiecka administracja cywilna, pod dowództwem gauleitera Wilhelma Kubego, postawiła na politykę odrodzenia białoruskiego. Aktywnie uczestniczyli w tym emigranci pochodzenia białoruskiego z Europy, którzy zaczęli rywalizować o stanowiska kierownicze w administracji. Brutalne zachowanie hitlerowskich żołnierzy i policjantów przekreśliło starania cywilnych władz.