Białoruś pod niemiecką okupacją

Żaden temat z historii Białorusi XX wieku nie budzi tyle kontrowersji i sporów, jak niemiecka okupacja w latach 1941 – 1944. Wyglądała podobnie do innych krajów, które znalazły się w sferze wpływów hitlerowców. Gospodarcze cele okupantów również się nie zmieniały: dążyli, by wykorzystać ludzki i ekonomiczny potencjał kraju dla Trzeciej Rzeszy. Jednak Białoruś trafiła pod okupację niemiecką nie jak suwerenny kraj, ale cześć składowa wielonarodowego imperium sowieckiego.