Białoruś pod niemiecką okupacją

Czy niemiecka okupacja terenów obecnej Białorusi była dla Białorusinów czasem uciemiężenia, a może raczej rozwoju folkloru i lokalnej kultury? Czy bardziej zwykłym mieszkańcom nie dawała się we znaki sowiecka i polska partyzantka? Na te