Baśnie z piasku

Baśń opublikowana po raz pierwszy przez braci Grimm w 1812 roku.