Baletownik

O pas glissade en tournant opowiada Renata Smukała, solistka Teatru Wielkiego w Warszawie.