Balans bieli

„Każdy człowiek świecki winien być wobec świata świadkiem zmartwychwstania i życia Pana Jezusa i znakiem Boga żywego” – to cytat z Konstytucji dogmatycznej o Kościele „Lumen Gentium”. Ojciec Święty Jan Paweł II już podcz