Balans bieli

„Jeśli dehumanizacja leży u podstaw ludobójstwa, to co oznacza humanizowanie ludzkości?” – takie pytanie stawia Amanda Achtman, kanadyjka o polskich korzeniach, która w swojej pracy zdeterminowana jest by chronić życie