Balans bieli

5 621 chrześcijan zginęło za wiarę, dziewięćdziesiąt procent z nich w Nigerii. To liczby z najnowszego Światowego Indeksu Prześladowań za rok 2023, które przedstawiła międzywyznaniowa chrześcijańska organizacja pomocowa Open Doors. Z raportu w