Balans bieli

Fundacja Profeto, kierowana przez ks. Michała Olszewskiego SCJ wpadła na pomysł utworzenia „Archipelagu”, szczególnego miejsca dla osób pokrzywdzonych przestępstwami, w szczególności dla kobiet, ofiar przemocy domowej