Balans bieli

„Póki mamy czas, czyńmy dobro” – taka inskrypcja znajduje się na parafialnym dzwonie tu w Markowej na Podkarpaciu gdzie 10. września została beatyfikowana rodzina Józefa i Wiktorii Ulmów. Małżeństwo to miało jak