Balans bieli

Ochrona dziecka, z różnych przyczyn pozbawionego opieki rodzicielskiej, jego prawa do bezpiecznego dzieciństwa, bez zrywania więzi z naturalną rodziną, to wartości, które przyświecają rodzinom zastępczym. O wielkiej roli takich rodzin w