Balans bieli

Istnieją dzisiaj dwa sposoby, aby poznać Franciszka z Asyżu, udać się do tego miasta i przysłuchać się mowie kamieni, tam gdzie do tej pory żyją jego współbracia, albo po prostu zagłębić się, dla przykładu, w lekturę Reguł czy Testamentu, te c