Baby Boom

W drugiej części autorzy szukają odpowiedzi na pytanie: jak może wyglądać eksplozja największej bomby demograficznej pokolenia wyżu demograficznego, które wkracza obecnie w wiek starości? W rozwiniętym świecie, wielu obawia się, że liczba baby boomers w końcu przygniecie systemy emerytalne i medyczne, co w konsekwencji doprowadzi do załamania się gospodarek. Już dziś wielu przedstawicieli tego pokolenia odczuwa brak bezpieczeństwa powiązany ze wzrostem zadłużenia i obniżeniem się poziomu oszczędności. Co gorsza, wielu z nich zostało schwytanych w pułapkę obowiązków pracy, wychowania dzieci i opieki nad starzejącymi się rodzicami. Rzecz zaczyna dotyczyć nie tylko osób żyjących w krajach Zachodnich, ale też coraz częściej w krajach rozwijających się.