Baby Boom

W dłuższej perspektywie nawet imigracja nie rozwiązuje problemu starzenia się społeczeństw Zachodu. Ostatnie badania wykazały, że nawet jeśli Australia potroi swój wysoki wskaźnik imigracji, by zapewnić tylko zwiększenie liczby urodzin i obniżyć średnią wieku 39 lat o 1 procent, niewiele się zmieni. Okazuje się, że to kropla w morzu potrzeb.