Azjatyckie stulecie

Przez ponad dwa stulecia Brytyjczycy żelazną ręką rządzili Indiami. W sierpniu 1947 roku dawny porządek legł w gruzach. Trzeba rozdzielić Indie hindusów i muzułmanów. To dwa odmienne narody. Z wybiciem północy Indie obudzą się do nowego wolnego życia. Podległe Anglii Indie podzieliły się na Indie i Pakistan. Wywołało to migracje na niespotykaną skalę…