Astronomia niepodległa – 100 lat polskiej astronomii

Wrocław to miasto, w którym splatają się tradycje polskie i niemieckie. Ta dwojaka spuścizna ukształtowała także tutejszą astronomię. Wrocławskie obserwatorium powstało z połączenia dorobku polskich badaczy, którzy przybyli tu po wojnie