Astronomia niepodległa – 100 lat polskiej astronomii

Poznań to miejsce, które odegrało szczególną rolę w odrodzeniu niepodległej Polski. Historia tamtych wydarzeń splata się ściśle z narodzinami poznańskiej astronomii. W 1919 roku w stolicy wyzwolonej w powstaniu Wielkopolski powołano do