Astronarium

Aby rozwikłać największe zagadki wszechświata, trzeba czasami dokonać czegoś tak niezwykłego, że mogłoby się wydawać szaleństwem. Właśnie tak powstała sieć radioteleskopów ALMA – największe, najdroższe i najbardziej niezwykłe obserwatorium radioastronomiczne na świecie. Anteny położone wyżej niż jakiekolwiek miejsce w Europie szukają odpowiedzi na pytania o nasze kosmiczne pochodzenie.