Astronarium

Mikołaj Kopernik zaproponował swoją teorię – heliocentryczną (od greckiego słowa helios - Słońce), wg której to Słońce było ciałem niebieskim, wokół którego kręciły się planety, w tym również Ziemia. Odkrycie to burz