Astronarium

Granica zza której nic nie może się wydostać. Horyzont zdarzeń to umowna powierzchnia czarnych dziur. W jego pobliżu zachodzi wiele zdumiewających zjawisk, które stanowią wyzwanie dla współczesnej fizyki. W tym programie pokażemy