Arrasów dzieje osobliwe

W lutym 1945 roku Przedstawiciel Rządu Polskiego w Kanadzie Wacław Babiński otrzymał polecenie ukrycia muzealiów w Kanadzie. Na jego polecenie część arrasów przewieziono do klasztoru redemptorystów w St. Anne de Beaupre, a pozost