Arrasów dzieje osobliwe

Odcinek przypomina, jak bezprecedensowy akt woli fundatora kolekcji, oddającego jeden ze swoich największych skarbów Rzeczpospolitej, był traktowany przez następnych władców. Korona zmuszona była egzekwować od Wazów ów leg