Archiwum zimnej wojny

PRL była postrzegana przez NATO jako kluczowe ogniwo sowieckiej strategii zimnej wojny. Zagraniczni dyplomaci odgrywali ważną rolę w realizowaniu zadań rozpoznawczych, sami stając się celem kontrwywiadu PRL. O działaniach SB nacelowanych w ambasady na terenie PRL mówią m.in. historycy IPN: dr Władysław Bułhak i dr hab. Patryk Pleskot. W programie unikatowe materiały sporządzone przez funkcjonariuszy bezpieki w trakcie infiltracji konsulatów.