Archiwum zimnej wojny

Zmieniały się amerykańskie doktryny: powstrzymywania, wypierania, wyzwalania, odprężenia. W przeciwnym obozie dywizje, mury, zasieki ucieleśniały doktrynę ograniczonej suwerenności państw Układu Warszawskiego. Strategię eksportu komunizmu na cały świ