Archiwum zimnej wojny

Były dwa główne ośrodki polskiej emigracji: Radio Wolna Europa i paryska „Kultura”. I dwie były najważniejsze postaci polskiej sceny emigracyjnej: Jerzy Giedroyc i Jan Nowak - Jeziorański. Określano ich jako dyktatorów, bo t