Archiwum zimnej wojny

Most Glienicke należy do najpiękniejszych punktów widokowych na świecie pisał Aleksander von Humboldt, niemiecki podróżnik. Współcześnie swoją sławę w świecie zawdzięcza ludziom cienia: agentom, których wymieniały między sobą Centralna Agencja Wywiadowcza i KGB. Czasami brali w tym udział towarzysze z ulicy Rakowieckiej. O najważniejszych wymianach szpiegów mówią m.in. historycy IPN: dr Przemysław Gasztold - Seń i dr Witold Bagieński oraz dr Bolesław Piasecki z Akademii Sztuki Wojennej. Rzadkie dokumenty filmowe peerelowskiego MSW i STASI.