Archiwum zimnej wojny

Sprawa rosyjska była jednym z fundamentów myśli politycznej Jerzego Giedroycia – założyciela miesięcznika „Kultura”, który po II WŚ stanowił centrum kulturalno-polityczne dla polskiej emigracji. Giedroyć dążył do wykorzenienia antagonizmów, zmiany nastawienia Polaków do Rosji oraz postrzegania jej nie tylko przez pryzmat tragicznych doświadczeń przeszłości. Fascynację rosyjskim kręgiem kulturowym, współpracę z Józefem Czapskim i Gustawem Herlingiem-Grudzińskim oraz strategię dobrych stosunków ze wschodnimi sąsiadami wyznawaną przez Giedroycia przybliżą dziś profesor Rafał Habielski i Piotr Mitzner.