Archiwum zimnej wojny

Opozycja antykomunistyczna, działacze w drukarniach drugiego obiegu byli pod stałą obserwacją służb bezpieczeństwa. W strukturach podziemia działał jednak kontrwywiad. Odcinek opowiada o strukturach głęboko zakonspirowanych, które pozyskiwały