Archiwum zimnej wojny

Wolność i Pokój określano jako ruch pacyfistyczny. Jednak powstał w czasach, gdy zachodnich pacyfistów postrzegano jako wcielenie antywojennej retoryki Związku Sowieckiego. Wywieszali białe flagi jeszcze przed rozpoczęciem wojny. Better Red Than Dead, czyli lepiej być czerwonym niż martwym – takie hasło było nie do przyjęcia dla młodych radykałów u schyłku PRL. Ruch Wolność i Pokój odrzucał tak rozumiany pacyfizm. Burzył mury, organizując największe zgromadzenia nieprawomyślnych od Łaby do Władywostoku. W programie założyciele WiP w trudnych latach 80., m.in. Jan Maria Rokita i prof. Jacek Czaputowicz.